Провери развий окомера си с обикновени дроби

Toni Chehlarova d14008, 2013, Създай с GeoGebra