Обикновени дроби

Каква част от ябълките са зелени?