Визуални доказателства. Формули

Запиши поне една числова закономерност, съответстваща на фигурата.