Визуални доказателства. Суми. Редици

Запиши поне една числова закономерност, съответстваща на фигурата.