Провери и развий окомера си с "четвъртинка"

Премести зелената точка така, че да се отбележи четвъртинка на правоъгълника.