Провери и развий окомера си с "третинка"

Премести правата така, че да се отбележи третинка на правоъгълника.