Провери и развий окомера си с "половинка"

Премести червената точка така, че правата да разделя правоъгълника на две половинки.