Провери и развий окомера си с "половинка"

Отбележи половинка на правоъгълника с правата.