Часовник (точност 5 мин)

Премести стрелките така, че часовникът да показва