Часовник (точност 15 мин)

Премести стрелките така, че часовникът да показва