Часовник (точност 1 час)

Премести стрелките така, че часовникът да показва