Окомер

Прецени на око колко е градусната мярка на ъгъла.

Скрий отговора. За следващ пример променяй ъгъла чрез точките върху рамената му.


Toni Chehlarova, Създай с GeoGebra