Правоъгълник

Провери кой от правоъгълниците с полуобиколка - стойността на p има най-голямо лице.

За целта движи червената точка. Провери и за други стойности на p, като използваш плъзгача.