Квадрат

Как се променя лицето на квадрат при удвояване на страната му? Как се променя обиколката на квадрат при удвояване на страната му?


Toni Chehlarova, Създай с GeoGebra