Конструиране

Представи фигурата като обединение на минимален брой квадрати.


Toni Chehlarova, Създай с GeoGebra