Обиколка на правоъгълник

Като използваш модела долу, намери обиколката на пет правоъгълника.