Обиколка на триъгълник

Намери обиколката на триъгълник с дължини на страните:
а) 4 см, 6 см и 7 см
б) 3 см, 5 см и 5 см
в) 4 см, 4 см и 4 см