Видове триъгълници

Какъв е видът на триъгълника според страните?