Равнобедрен триъгълник

Премести червения връх на триъгълника във връх на квадратната мрежа така, че да стане равнобедрен.