Квадрат

Премести червената точка така, че четирите точки да са върхове на квадрат.

Използвай плъзгача за следващ пример.