Успоредник

Премести червената точка така, че четирите точки да са върхове на успоредник.

Използвай плъзгача за следващ пример.