Числова ос (-15 до 15). Десетични дроби

Премести лилавата точка така, че да съответства на лилавото число.