Числов лъч (1-10). Десетични дроби

Премести лилавата точка така, че да съответства на лилавото число.