Числова ос (-10 до 10). Игра

Премести лилавата точка така, че да съответства на лилавото число.