Лице на правоъгълник и квадрат

Години: 11
Продължителност: 2 ч.
Предметна област: Математика
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Автор: Тони Чехларова

Задача 1. Като използваш модела долу, намери лицето на пет правоъгълника.

Използвай плъзгачите за получаване на следващ правоъгълник.

Попълвай таблицата.

a            
b            
лице            
  • Направи прогноза за лицето на правоъгълник с дължини на страните 20 см и 100 см.
  • Опитай се да откриеш зависимост между дължините на страните на правоъгълника и лицето му.
  • Опитай се да запишеш на колко е равно лицето на правоъгълник с измерения a и b.
Задача 2. Намери лицето на правоъгълника.
Мести плъзгача за следващ пример.
Задача 3. Намери лицето на правоъгълника.
Потренирай, като променяш измеренията с плъзгача.
Задача 4. Намери лицето на правоъгълника.
Тук инструментът е линийка. Можеш да я въртиш и преместваш.

За следващ пример премести червените точки.

Задача 5. Намери лицето на квадрат с дължина на страната:

а) 2 см б) 3 см в) 5 см г) 10 см.

Запиши формула за намиране на лице на квадрат.

Задача 6. Сравни лицата на правоъгълниците с измерения:
  • 2 см и 3 см и 3 см и 2 см
  • 7 см и 4 см и 4 см и 7 см
  • 9 см и 2 см и 2 см и 9 см
  • 5 см и 4 см и 4 см и 5 см
Формулирай хипотеза. Опитай се да я обосновеш. временно
Задача 7. Построй различните правоъгълници с лице 12 кв. см.
Представи числото 12 като произведение на два множителя.

Сравни фигурите, които си начертал, с получените произведения.

Задача 8. Довърши с фигури комикса.