Математическа презентация на старозагорски ученици е сред най-добрите в Европа. Презентацията на ученици от СУ Иван Вазов се нарича "Часът на математиката" още


www.chambersz.com/news/15306-2017-07-31-07-01-55


31.07.2017

Учителите Аделина Чопанова от ПМГ "Константин Величков", Йорданка Нанкова от СУ "Д-р Петър Берон", Юлия Мичева от ОУ "Проф. Иван Батаклиев" и Румяна Ангелова от ПГИМ, Пазарджик, която е и математик в секция Образование по математика и информатика в ИМИ-БАН, от края на месец март 2017 г. сформираха малка научно-изследователска общност в рамките на проект Работа с учителите по внедряване и използване на изследователския подход, договор с БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г., Дейност "Въвеждане на съвременни методи в образованието и работата с младите таланти". Темата, по която работят, е Бинарни уроци в математическото образование. Продукт на дейността на групата са два бинарни урока по Математика и Човек и природа в шести клас в ОУ Проф. Иван Батаклиев, проведен на 6 юни и Математика и география-две науки, един свят в седми клас на СУ Д-р Петър Берон, проведен на 12 юни. Множеството изследователски задачи, използването на интерактивна дъска, смартфони, работата в анализаторски групи, научни съобщения, докладване след web-търсене, хипотези, изводи и вземане на управленски решения не дадоха възможност на учениците, вдъхновявани от двама учители и на гостите да усетят продължителността на урока 40+40. Проектът ще продължи с подготовка и провеждане на бинарни уроци в ПГИМ, Пазарджик и ПМГ Константин Величков. още


19.06.2017

Компютърният специалист Радослав Раданов влезе в лабораторията на бъдещите класни стаи
Компютърният специалист Радослав Раданов от ПГТС „Христо Смирненски” в Разград спечели европейското състезание за учители „Направи си собствен плакат“ /Make your own poster/ в рамките на един от конкурсите, организирани от Общността за научно образование и Европейската училищна мрежа. В конкурса Раданов представи инструменти от виртуалния училищен кабинет по математика, с който е работил по различни проекти, координирани от Института по математика и информатика към БАН. още


27.06.2017

Панаир на природно-математическите науки в ПГИМ-Пазарджик
Ресурсите на Виртуалния училищен кабинет по математика генерират идеи, подпомагат изследователската работа и вдъхновяват учениците от Професионална гимназия по икономика и мениджмънт – Пазарджик, които за пореден път в навечерието на празника на своето училище проведоха Панаир на природно-математическите науки: още


30.03.2017

Награди в „Hour of Code 2016 в България”
Елисавета Стефанова, Даниела Веселинова учениците им от пети и шести клас участваха с показни динамични уроци в инициативата „Hour of Code 2016” и спечелиха финансиране на свои проекти.
"Нашите уроци бяха нестандартни, интересни и завладяващи. Дано да ви харесат... " Е. Стефанова.
Линк към снимки на Д.Веселинова
Линк към снимки на Е.Стефанова
Награда е получила и
Даниела Георгиева Кунчева от ОУ "Н.Й.Вапцаров", с. Селановци


21.12.2016

Виртуален кабинет по математика
"Нов виртуален училищен кабинет по математика създадоха учените от Българската академия на науките. Вкарването на технологията в класните стаи цели да съживи интереса към точната наука." още


19.08.2015, БНТ

Във виртуалния свят на математиката
"Виртуалният училищен кабинет е проект, които дава възможност на учениците да визуализират сложни математически концепции чрез достъпен и удобен софтуер, а на учителите - да създават разнообразни и интерактивни задачи..." още


„Капитал“
16 авг 2015

Да не връщаме мозъците, а да ги използваме
интервю с акад. Петър Кендеров

От 15 г. акад. Петър Кендеров ръководи Ученическия институт по математика и информатика към БАН. През него са минали десетки деца, които след това завършват в Харвард, Оксфорд и Кеймбридж. още


15.11.2014