Началопредучилище числа 1 фигури 1 измерване числа 2 фигури 2 тела числа 3 фигури 3 функции преобразувания статистика приложни пъзели игри изкуство

Заглавие Вписан ъгъл
Kлас 8. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

Заглавие Графично решаване на линейно уравнение
Kлас 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел уравнения, функции
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

Заглавие Четириъгълна призма с максимален обем (изрязана от кръг)
Kлас 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 2 ч.
Раздел тела, функции, приложни
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Петър Кендеров, Тони Чехларова

Заглавие Призма с максимален обем (изрязана от кръг)
Kлас 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 2 ч.
Раздел уравнения, фигури, функции, приложни
Бележки
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Петър Кендеров, Тони Чехларова

Заглавие Четириъгълник, вписан в окръжност - 1
Kлас 8. клас
Продължителност 2 ч.
Раздел фигури
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

Заглавие Движение по различни терени или решение на TM1705
Kлас 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 2 ч.
Раздел уравнения, неравенства, функции, приложни, състезания
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Петър Кендеров

Заглавие Окомер: успоредност
Kлас 5. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, занимателни
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java.
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Тони Чехларова

Заглавие Окомер: перпендикулярност
Kлас 5. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, занимателни
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java.
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Тони Чехларова

Заглавие Окомер: обикновени дроби 1
Kлас 5. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, фигури, занимателни
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java.
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Тони Чехларова

Заглавие Окомер: обикновени дроби 2
Kлас 5. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, изрази, фигури, занимателни
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java.
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Тони Чехларова

Заглавие Окомер: обикновени дроби 3
Kлас 5. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, изрази, фигури, занимателни
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java.
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Тони Чехларова

Заглавие Видове триъгълници според ъглите
Kлас 3. клас, 4. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java.
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Тони Чехларова

Заглавие ИГРИ С ГРАФИКА НА ЛИНЕЙНА ФУНКЦИЯ
Kлас 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел функции, занимателни
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

Заглавие Питагоровата теорема 1
Kлас 6. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел изрази, фигури
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

Заглавие ГРАФИЧНО РЕШАВАНЕ НА СИСТЕМИ ЛИНЕЙНИ УРАВНЕНИЯ С ДВЕ НЕИЗВЕСТНИ
Kлас
Продължителност 1 ч.
Раздел уравнения, функции
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

Заглавие Графично решаване на квадратно уравнение
Kлас 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, функции
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

Заглавие Игра 1 с графика на квадратна функция
Kлас 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел уравнения, функции, занимателни, състезания
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

Заглавие Игра със синусоида
Kлас 10. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел функции, занимателни
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

Заглавие Игра с косинусоида
Kлас 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел уравнения, функции, занимателни
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

Заглавие Игра с тангенсоида
Kлас 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел уравнения, функции, занимателни, състезания
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

Заглавие Игра с център на централна симетрия
Kлас 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, преобразувания, занимателни, състезания
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

Заглавие Игра централна симетрия
Kлас 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел преобразувания, занимателни, състезания
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

Заглавие Игра с център на ротация
Kлас 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, преобразувания, занимателни, състезания
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

Заглавие Игра с ъгъл на ротация
Kлас 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, преобразувания, занимателни, състезания
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

Заглавие Игра с ротация
Kлас 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, преобразувания, състезания
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

Заглавие Игра с вектор на транслация
Kлас 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, преобразувания, занимателни, състезания
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

Заглавие Игра с транслация
Kлас 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, преобразувания, занимателни, състезания
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

Заглавие Игра с ос на осева симетрия
Kлас 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, преобразувания, занимателни, състезания
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

Заглавие Игра с осева симетрия
Kлас 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, преобразувания, занимателни, състезания
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

Заглавие Игра 2 с графика на квадратна функция
Kлас 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел функции, занимателни, състезания
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

Заглавие Игра 3 с графика на квадратна функция
Kлас 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел функции, занимателни, състезания
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

Заглавие Златно сечение
Kлас 6. клас, 7. клас, 8. клас, 9. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел изрази, фигури, занимателни
Бележки
Спонсор Национална програма ИКТ в НОС
Автор Тони Чехларова

Заглавие Златен правоъгълник
Kлас 6. клас, 7. клас, 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел изрази, фигури
Бележки
Спонсор Национална програма ИКТ в НОС
Автор Тони Чехларова

Заглавие Спирала в златен правоъгълник
Kлас 5. клас, 6. клас, 7. клас, 8. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел изрази, фигури, занимателни
Бележки
Спонсор Национална програма ИКТ в НОС
Автор Тони Чехларова

Заглавие Четириъгълник, вписан в окръжност - 2
Kлас 8. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури
Бележки
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Кирил Банков

Заглавие Сангаку
Kлас 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел изрази, уравнения, фигури
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Йордан Табов

Заглавие Полиомино в числова таблица
Kлас 3. клас, 4. клас, 5. клас, 6. клас
Продължителност 2 ч.
Раздел числа, изрази, уравнения, занимателни
Бележки
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Тони Чехларова

Заглавие Квадратна функция от вида `f(x)=a(x-q)^2+p`
Kлас 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 2 ч.
Раздел функции
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Мария Браухле

Заглавие Задача на Наполеон
Kлас 7. клас, 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

Заглавие ДОПЪЛНИТЕЛНИ ГЕОМЕТРИЧНИ ПОСТРОЕНИЯ
Kлас 7. клас, 8. клас, 9. клас
Продължителност 2 ч.
Раздел фигури
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Младен Вълков

Заглавие Квадратни числа 1
Kлас 4. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, изрази, фигури, занимателни
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Тони Чехларова

Заглавие Квадратни числа 2
Kлас 7. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, изрази, фигури, занимателни
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Тони Чехларова

Заглавие Правоъгълни числа
Kлас 4. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, изрази, фигури, занимателни
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Тони Чехларова

Заглавие Фигурни числа 1
Kлас 4. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, изрази, фигури, занимателни
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java.
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Тони Чехларова

Заглавие Фигурни числа 2
Kлас 7. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, изрази, фигури, занимателни
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java.
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Тони Чехларова

Заглавие Окомер: половинка
Kлас 3. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, фигури
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java.
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Тони Чехларова

Заглавие Окомер: третинка
Kлас 3. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, фигури
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java.
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Тони Чехларова

Заглавие Окомер: четвъртинка
Kлас 3. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, фигури
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java.
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Тони Чехларова

Заглавие Видове триъгълници според страните
Kлас 2. клас, 3. клас, 4. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java.
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Тони Чехларова

Заглавие Окомер: разстояние между точки 2
Kлас 5. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, фигури, занимателни
Бележки
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Тони Чехларова

Заглавие Окомер: перпендикулярни отсечки
Kлас 5. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури
Бележки
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Тони Чехларова

Заглавие Оомер: успоредни отсечки
Kлас 5. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, занимателни
Бележки
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Тони Чехларова

Заглавие Окомер: разстояние между точки
Kлас 1. клас, 2. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, фигури, занимателни
Бележки
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Тони Чехларова

Заглавие Окомер: разстояние между прави
Kлас 5. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, занимателни
Бележки
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Тони Чехларова

Заглавие Окомер: разстояние от точка до права
Kлас 5. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, занимателни
Бележки
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Тони Чехларова

Заглавие Теорема на Чева
Kлас 9. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури
Бележки Теореми на Чева за произволен триъгълник.
Спонсор фондация Еврика
Автор Стелиана Кокинова

Заглавие OБЕМ НА ПРАВ КРЪГОВ ЦИЛИНДЪР - ПРИЛОЖНИ ЗАДАЧИ
Kлас 6. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел тела
Бележки Темата предлага приложни задачи от обем на прав кръгов цилиндър
Спонсор БАН по ПМС №347, т. 5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Румяна Ангелова

Заглавие Таблица за умножение 2
Kлас 2. клас, 3. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Таблица за умножение
Kлас 2. клас, 3. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие ОРТОЦЕНТРИЧЕН ТРИЪГЪЛНИК
Kлас 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Румяна Ангелова

Заглавие Последният ход
Kлас 5. клас, 6. клас, 7. клас, 8. клас, 9. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел преобразувания, занимателни
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

Заглавие Последният ход 2
Kлас 5. клас, 6. клас, 7. клас, 8. клас, 9. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел преобразувания, занимателни
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

 

 

Заглавие Показателни функции с различни основи
Kлас 10. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел функции
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Стелиана Кокинова

Заглавие Сито на Ератостен
Kлас 5. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел
Бележки Алгоритъм за намиране на прости числа
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Монка Коцева

Заглавие Технологиите на древните народи
Kлас 2. клас, 3. клас, 4. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, занимателни
Бележки Запознаване с древното сметало (абак), което е използвано с малки различия от много древни народи
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Монка Коцева

Заглавие Умножение по японски
Kлас 2. клас, 3. клас, 4. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, занимателни
Бележки Интересен, необичаен метод, който ни дава визуална представа за извършваните действия. За разлика традиционният метод за умножение, който включва голям брой аритметични операции само в ума, този начин на умножение помага не само бързо и ефективно да се извършва умножение на двуцифрени и трицифрени числа без калкулатор, но също така помага за опoзнаване на самите действия и свойствaта на числата.Обогатяване на изучаваните математически знания, като се показват алтернативни възможности за извършване на основните действия в математиката. Развиване на наблюдателност, концентрация на мисленето, устойчивост на вниманието, паметта
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Монка Коцева

Заглавие Синусова теорема
Kлас 10. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури
Бележки Въвеждане на синусова теорема в 10 клас и основни задачи свързани с нея. За динамичните файлове са необходими Java и/или GeoGebra.
Спонсор Фондация Еврика. Асоциация на индустриалния капитал в България.
Автор Динко Цвятков

Заглавие Графика на функция
Kлас 9. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел функции
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

Заглавие Графика на линейна функция
Kлас 9. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел функции
Бележки
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

Заглавие Графика на квадратна функция
Kлас 9. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел функции
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java.
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

Заглавие Лице на фрактала Снежинката на Кох
Kлас 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, функции, приложни, занимателни
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

Заглавие Обиколка на фрактала Снежинката на Кох
Kлас 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, функции, занимателни, състезания
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

Заглавие Паркетиране с фрактала Снежинката на Кох
Kлас 5. клас, 6. клас, 7. клас, 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, функции, приложни, занимателни
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

Заглавие Дискретен модел на растеж на популация
Kлас 11. клас, 12. клас
Продължителност 2 ч.
Раздел уравнения, фигури, функции, приложни
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Нели Димитрова

Заглавие Конус с максимален обем и фиксирана образувателна
Kлас 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 2 ч.
Раздел фигури, функции, приложни
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java.
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Петър Кендеров

Заглавие Кофа с максимален обем
Kлас 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 2 ч.
Раздел фигури, функции, приложни
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java.
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Петър Кендеров

Заглавие Фунийка за сладолед с максимален обем
Kлас 9. клас, 10. клас, 11. клас
Продължителност 2 ч.
Раздел уравнения, функции, приложни
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java.
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Петър Кендеров

Заглавие Най-добър ъгъл на наблюдение
Kлас 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, приложни
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java.
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Петър Кендеров

Заглавие Най-добър ъгъл на наблюдение 2
Kлас 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, преобразувания, приложни
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java.
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Петър Кендеров

Заглавие Взаимно разположение на графики на линейни функции.
Kлас 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел уравнения, функции
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

Заглавие Перпендикулярни прави
Kлас 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел уравнения, фигури, функции
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Тони Чехларова

Заглавие Графика на квадратната функция y = ax²
Kлас 9. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел функции
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java.
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Toni Chehlarova

Заглавие Графика на квадратна функция 2
Kлас 9. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел функции
Бележки За динамичните файлове са необходими Java и/или Geogebra
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Toni Chehlarova

Заглавие Елементарни построения
Kлас 7. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Тони Чехларова

Заглавие Елементарни и основни построения - създаване на бутон
Kлас 7. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java.
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Toni Chehlarova

Заглавие Геометрично домино 1
Kлас 2. клас, 3. клас, 4. клас, 5. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, занимателни
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие формуляр
Kлас 6. клас, 7. клас, 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел тела
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Преброяване (или Оп арт)
Kлас 3. клас, 4. клас, 5. клас, 6. клас, 7. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел изрази, фигури, занимателни
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Сянка
Kлас
Продължителност 1 ч.
Раздел
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Геоборд 1
Kлас 5. клас, 6. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Изометричен геоборд
Kлас 5. клас, 6. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Задача за взаимно преследване (на три лъва)
Kлас 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел функции, преобразувания
Бележки
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Петър Кендеров

Заглавие Домино Обикновени дроби
Kлас 5. клас, 6. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, фигури, занимателни, състезания
Бележки
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Тони Чехларова

Заглавие Сянка 2
Kлас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, преобразувания, приложни
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие С един замах
Kлас 4. клас, 5. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие С един замах (2)
Kлас 3. клас, 4. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Сравняване на числата до 10
Kлас 1. клас, Предучилищна
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, неравенства, занимателни
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Видове триъгълници според страните (2)
Kлас 2. клас, 3. клас, 4. клас, 5. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури
Бележки
Спонсор Програма Образование с наука на МОН и БАН
Автор Тони Чехларова

Заглавие Формуляр - развий окомера с ъгли
Kлас 3. клас, 4. клас, 5. клас, 6. клас, 7. клас, 8. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Формуляр - развий окомера с дроби
Kлас 5. клас, 6. клас, 7. клас, 8. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, фигури
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Окомер: ъгли
Kлас 3. клас, 4. клас, 5. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури
Бележки
Спонсор Програма Образование с наука на МОН и БАН
Автор Тони Чехларова

Заглавие Взаимно разположение на две движещи се точки
Kлас 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел функции, преобразувания
Бележки
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Петър Кендеров

Заглавие Числа на Каталан.
Kлас 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел функции, приложни
Бележки
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Петър Кендеров

Заглавие Кога центърът на тежестта на съд с течност е най-ниско. Част I
Kлас 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел функции, преобразувания, приложни
Бележки
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Кирил Банков, Петър Кендеров

Заглавие Кога центърът на тежестта на съд с течност е най-ниско. Част II
Kлас 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел функции, приложни
Бележки
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Кирил Банков, Петър Кендеров

Заглавие Хамали пренасят диван
Kлас 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел уравнения, функции, приложни
Бележки
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Албена Василева, Петър Кендеров

Заглавие Хищник преследва жертва
Kлас 7. клас, 8. клас, 9. клас, 10. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел функции, преобразувания, приложни
Бележки
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Петър Кендеров

Заглавие Геометрични места на точки
Kлас 7. клас, 8. клас, 9. клас, 10. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел уравнения, преобразувания
Бележки
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Петър Кендеров

Заглавие Обикновени дроби и пентамино
Kлас 5. клас, 6. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Умножение с 1
Kлас 2. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Умножение с 2
Kлас 2. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Умножение с 3
Kлас 2. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Умножение с 4
Kлас 2. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Умножение с 5
Kлас 2. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Умножение с 6
Kлас 2. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Умножение със 7
Kлас 2. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Умножение с 8
Kлас 2. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Умножение с 9
Kлас 2. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Умножение с 10
Kлас 2. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Множители до 10
Kлас 2. клас, 3. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа
Бележки
Спонсор БАН по ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г.
Автор Тони Чехларова

Заглавие Множители до 5
Kлас 2. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Множители до 7
Kлас 2. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Google формуляр: Сравняване
Kлас 4. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, неравенства, фигури
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Google формуляр: Половинка, третинка ...
Kлас 3. клас, 4. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Височина на триъгълник 2
Kлас 5. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Златни правоъгълници в икосаедъра
Kлас 9. клас, 10. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, изрази, уравнения, фигури, занимателни
Бележки
Спонсор Национална програма ИКТ в НОС
Автор Тони Чехларова

Заглавие Додекаедър и златен правоъгълник
Kлас 9. клас, 10. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел уравнения, фигури, занимателни
Бележки
Спонсор Национална програма ИКТ в НОС
Автор Тони Чехларова

Заглавие Златни триъгълници
Kлас 5. клас, 6. клас, 7. клас, 8. клас, 9. клас, 10. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, уравнения, фигури, занимателни
Бележки
Спонсор Национална програма ИКТ в НОС
Автор Тони Чехларова

Заглавие Пентаграм и златни триъгълници
Kлас 6. клас, 7. клас, 8. клас, 9. клас, 10. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, изрази, уравнения, фигури, занимателни
Бележки
Спонсор ИКТ в НОС
Автор Тони Чехларова

Заглавие Златно сечение - инструменти
Kлас 6. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, изрази, фигури, занимателни
Бележки
Спонсор Национална програма ИКТ в НОС
Автор Тони Чехларова

Заглавие Построяване на златен правоъгълник
Kлас 7. клас, 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури
Бележки
Спонсор Национална програма ИКТ в НОС
Автор Тони Чехларова

Заглавие Свойства на златното сечение
Kлас 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, изрази, уравнения, фигури, занимателни
Бележки
Спонсор Национална програма ИКТ в НОС
Автор Тони Чехларова

Заглавие Изследване чрез оцветяване 1
Kлас 1. клас, 2. клас, 3. клас, 4. клас, 5. клас, 6. клас, 7. клас, 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас, Предучилищна
Продължителност 1 ч.
Раздел числа, фигури, занимателни
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Конус с максимален обем при зададена околна повърхнина
Kлас 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 2 ч.
Раздел уравнения, фигури, функции, приложни, състезания
Бележки
Спонсор ИКТ в НОС
Автор Тони Чехларова, Петър Кендеров

Заглавие Конус с минимална околна повърхнина при зададен обем.
Kлас 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел уравнения, фигури, тела, функции, приложни, състезания
Бележки
Спонсор ИКТ в НОС
Автор Петър Кендеров, Тони Чехларова

Заглавие 1. Колко са възможностите?
Kлас Предучилищна
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, занимателни, състезания
Бележки
Спонсор Програма Образование с наука на МОН и БАН
Автор Тони Чехларова

 

Заглавие 2. Колко са възможностите?
Kлас Предучилищна
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, занимателни, състезания
Бележки
Спонсор Програма Образование с наука на МОН и БАН
Автор Тони Чехларова

Заглавие 3. Колко са възможностите?
Kлас Предучилищна
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, занимателни, състезания
Бележки
Спонсор Програма Образование с наука на МОН и БАН
Автор Тони Чехларова

Заглавие Открий разликите 1
Kлас Предучилищна
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, преобразувания, занимателни
Бележки
Спонсор Програма Образование с наука на МОН и БАН
Автор Тони Чехларова

Заглавие Открий разликите 2
Kлас 1. клас, 2. клас, 3. клас, 4. клас, 5. клас, 6. клас, 7. клас, 8. клас, Предучилищна
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, преобразувания, занимателни
Бележки
Спонсор Програма Образование с наука на МОН и БАН
Автор Тони Чехларова

Заглавие Открий разликите 3
Kлас 1. клас, 2. клас, 3. клас, 4. клас, 5. клас, 6. клас, 7. клас, Предучилищна
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, преобразувания, занимателни
Бележки
Спонсор Програма Образование с наука на МОН и БАН
Автор Тони Чехларова

Заглавие Развивки на правилна пирамида
Kлас 6. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел тела
Бележки
Спонсор Програма Образование с наука на МОН и БАН
Автор Тони Чехларова

Заглавие Развивки на неправилна пирамида
Kлас 6. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел тела
Бележки
Спонсор Програма Образование с наука на МОН и БАН
Автор Тони Чехларова

Заглавие Златен ромб
Kлас 5. клас, 6. клас, 7. клас, 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, занимателни
Бележки
Спонсор Национална програма ИКТ в НОС
Автор Тони Чехларова

Заглавие Златна елипса
Kлас 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, занимателни
Бележки
Спонсор Национална програма ИКТ в НОС
Автор Тони Чехларова

Заглавие Златно сечение в геометрични фигури
Kлас 7. клас, 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел изрази, уравнения, фигури
Бележки
Спонсор Национална програма ИКТ в НОС
Автор Тони Чехларова

Заглавие Окомер със златен правоъгълник
Kлас 6. клас, 7. клас, 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури
Бележки
Спонсор Национална програма ИКТ в НОС
Автор Тони Чехларова

Заглавие Холограмна правилна пресечена четириъгълна пирамида
Kлас 6. клас, 7. клас, 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, тела, преобразувания, приложни
Бележки
Спонсор ИКТ в НОС
Автор Тони Чехларова

Заглавие Изображения за холограмна пирамида
Kлас 6. клас, 7. клас, 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, тела, функции, преобразувания, приложни
Бележки
Спонсор Програма Образование с наука на МОН и БАН
Автор Тони Чехларова

Заглавие Развивка на правилна пресечена пирамида
Kлас 6. клас, 7. клас, 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел тела
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Домино Оси на симетрия 2
Kлас 6. клас, 7. клас, 8. клас, 9. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, преобразувания, занимателни
Бележки
Спонсор Програма Образование с наука на МОН и БАН
Автор Тони Чехларова, Неда Чехларова

Заглавие Куб
Kлас 4. клас, 5. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел
Бележки
Спонсор ИКТ в НОС
Автор Тони Чехларова

Заглавие Правоъгълен паралелепипед
Kлас 4. клас, 5. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел
Бележки
Спонсор ИКТ в НОС
Автор Тони Чехларова

Заглавие Конус
Kлас 4. клас, 6. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел
Бележки
Спонсор ИКТ в НОС
Автор Тони Чехларова

Заглавие Пирамида с равни ръбове
Kлас 5. клас, 6. клас, 7. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел
Бележки
Спонсор Програма Образование с наука на БАН и МОН
Автор Тони Чехларова

Заглавие Пирамида с равни ръбове 2
Kлас 5. клас, 6. клас, 7. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел
Бележки
Спонсор Програма Образование с наука на МОН и БАН
Автор Тони Чехларова

Заглавие Неравенство между страните на триъгълника
Kлас 3. клас, 4. клас, 5. клас, 6. клас, 7. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел
Бележки
Спонсор Програма Образование с наука на МОН и БАН
Автор Тони Чехларова

Заглавие Пирамида с равни ръбове 3
Kлас 6. клас, 7. клас, 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел тела, приложни
Бележки
Спонсор Програма Образование с наука на МОН и БАН
Автор Тони Чехларова

Заглавие Пирамида с равни ръбове - 5
Kлас 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел тела, приложни
Бележки
Спонсор Програма Образование с наука на МОН и БАН
Автор Тони Чехларова

Заглавие Пирамида с равни ръбове - 4
Kлас 6. клас, 7. клас, 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел тела, приложни
Бележки
Спонсор Програма Образование с наука на МОН и БАН
Автор Тони Чехларова

Заглавие Пирамида с равни ръбове - 6
Kлас 9. клас, 10. клас, 11. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел тела, приложни
Бележки
Спонсор Програма Образование с наука на МОН и БАН
Автор Тони Чехларова

Заглавие Кубокаедър
Kлас 6. клас, 7. клас, 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел тела
Бележки
Спонсор ИКТ в НОС
Автор Тони Чехларова, Койя Чехларова

Заглавие Развивка на кубокаедър
Kлас 6. клас, 7. клас, 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел тела
Бележки
Спонсор ИКТ в НОС
Автор Тони Чехларова

Заглавие Успоредно сечение на пирамида
Kлас 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел тела
Бележки
Спонсор Образование с наука
Автор Тони Чехларова

Заглавие успоредно сечение на призма
Kлас 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел тела
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Успоредно сечение на конус
Kлас 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел тела
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Успоредно сечение на цилиндър
Kлас 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел тела
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Осно сечение на конус
Kлас 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел тела
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Осно сечение на цилиндър
Kлас 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел тела
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Диагонално сечение на пирамида
Kлас 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел тела
Бележки
Спонсор Образование с наука
Автор Тони Чехларова

Заглавие Конични сечения 1
Kлас 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел уравнения, фигури, тела, функции
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Конични сечения 2
Kлас 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел уравнения, фигури, тела
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Елипса
Kлас 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Елипса 2
Kлас 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел уравнения, фигури
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Вектори
Kлас 8. клас, 11. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Сбор на вектори
Kлас 8. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Сбор на вектори 3D
Kлас
Продължителност 1 ч.
Раздел
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Произведение на вектор с число
Kлас
Продължителност 1 ч.
Раздел
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Произведение на вектор с число 3D
Kлас 11. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел тела, функции
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Скаларно произведение на два вектора
Kлас 11. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел изрази, фигури
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Векторно произведение
Kлас
Продължителност 1 ч.
Раздел
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Вектори 3D
Kлас 11. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, тела
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Окръжност
Kлас 11. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Хипербола
Kлас 11. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, функции
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Парабола
Kлас 11. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел фигури, функции
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Сечение на куб
Kлас 11. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел тела
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Сечение на куб 2
Kлас 11. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел тела
Бележки
Спонсор
Автор Тони Чехларова

Заглавие Сечение на пирамида 2
Kлас 11. клас
Продължителност 1 ч.
Раздел тела
Бележки
Спонсор Образование с наука
Автор Тони Чехларова


1Създаване на динамични геометрични конструкции като композиционни средства в живописта и фотографията
2Откриване на геометрични закономерности като игра на динамични изследвания
3Активни методи в обучението по математика, информатика и ИТ
4Добри практики в образованието по математика и ИТ за развиване на ключови компетентности
5НАЙ-ГОЛЯМО, НАЙ-МАЛКО, СБОР, ПРОИЗВЕДЕНИЕ
6БРОЕНЕ С ЕДНАКВОСТИ