Игра с графика на ирационална функция

Toni Chehlarova d24031, 2013, Създай с GeoGebra