Игра с графика на тригонометрична функция

Toni Chehlarova d24026, 2013, Създай с GeoGebra