Игра с парабола (квадратна функция)

Toni Chehlarova d24023, 2013, Създай с GeoGebra