Разделяне

С осем кибритени клечки е построен квадрат. С четирите кибритени клечки вдясно го разделете на две еднакви части.