Цифри и симетрия

Има ли цифрата ос на симетрия? Има ли център на симетрия?


Toni Chehlarova d20040