Синус и косинус

Toni Chehlarova d19062, 2013, Създай с GeoGebra