Парабола (квадратна функция ГМТ)

Движете точка P. Опишете с думи получаването на параболата. Направете етюд "Парабола" по това описание, като използвате въженца.