Права пропорционалност

Как може де се намери коефициентът на пропорционалност по дадена графика?


Създай с GeoGebra

Toni Chehlarova