Венец. Окръжност

Отсечка се движи по окръжност. Наблюдавай движението на точка от отсечката. Формулирай хипотези. Опитай се да докажеш или опровергаеш.