ГМТ

Намери геометричното място на средите на отсечките, на които единият край e фиксирана точка, а другият лежи върху елипса.