Видове успоредници

Диагоналите AC и BD на квадрат ABCD се пресичат в точка O. Точките M и N са среди на отсечките DO и BO. Определи вида на четириъгълник AMCN.