Видове успоредници

Отсечките AC и BD са диаметри на окръжност. Oпредели вида на четириъгълник ABCD.