Видове успоредници

Премести отсечките така, че да са диагонали на различни видове четириъгълници.