Видове успоредници

Формулирай хипотези за видове успоредници.