Съседни ъгли

Мести плъзгача, точките A и В и наблюдавай. Открий закономерност.


Създай с GeoGebra

Toni Chehlarova