Геометрични фигури

Запиши взаимното положение на геометричните фигури.

Премествай плъзгача за следващ пример.


Създай с GeoGebra

Toni Chehlarova