Правилна призма. Оптималност

От кръг с радиус 5 dm трябва да се изреже развивка, от която да се направи правилна триъгълна призма без капак. Един вариант е представен на фигурата. Намерете максималния обем на призмата.