Правилна призма. Оптималност

От кръг с радиус 5 dm трябва да се изреже развивка, от която да се направи правилна шестоъгълна призма без капак. Един вариант е показан на фигурата. Намерете максималния обем на призмата.