Развивка

Преместете червените точки в динамичната конструкция така, че да се получи развивка на правоъгълен паралелепипед.