Лице на успоредник

Използвай конструкцията и открий формула за лице на успоредник.