Eкстремални задачи с лице и обиколка на правоъгълник

Провери кой от правоъгълниците с лице S има най-малка обиколка.

За целта движи червената точка. Провери и за други стойности на S, като използваш плъзгача.


Създай с GeoGebra

Toni Chehlarova