Видове триъгълници

Какъв е видът на триъгълника според страните и според ъглите?

Използвай плъзгачите за получаване на следващ триъгълник.


Създай с GeoGebra

Toni Chehlarova