Обикновени дроби

Каква част от фигурата е лилава?

За следващ пример използвай плъзгача.


Създай с GeoGebra

Toni Chehlarova